top of page

FUTURE TALENT PARTNERIAETH

Mae'n bleser gan LUUMS gyhoeddi mai'r elusen a ddewiswyd gennym ar gyfer y flwyddyn 2020/21 yw Future Talent!

 

Mae Future Talent yn elusen a sefydlwyd gan Dduges Caint a Nicholas Robinson yn 2004, sy'n cefnogi cerddorion ifanc talentog o gefndiroedd incwm isel trwy arweiniad a chefnogaeth ariannol a phersonol. Ymhlith llysgenhadon nodedig yr elusen mae Sheku Kanneh-Mason, Syr Mark Elder CH CBE a'r Fonesig Judi Dench.

 

Rydym yn gobeithio nid yn unig cefnogi Talent y Dyfodol, ond creu partneriaeth gydweithredol a fydd yn cynnwys digwyddiadau codi arian ar y cyd a mentora cerddorion ifanc Talent y Dyfodol.

 

Trwy'r bartneriaeth hon, ein nod yw cyrraedd mwy o bobl ifanc trwy gerddoriaeth a gobeithio helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o gerddorion!

 

Future-Talent-Primary-Tagline-Type.jpg
Unknown.png
YYMlogo_600x300.png
bottom of page