top of page

LUUMS CHAMBER CHOIR 2023/34

Côr Siambr LUUMS yw grŵp lleisiol clyweliad y gymdeithas gerddoriaeth, gyda'r nod o ddod â grŵp o 20-25 o fyfyrwyr ynghyd sydd i gyd yn rhannu'r un angerdd am gerddoriaeth a chanu corawl.

 

Ein nod yw canu amrywiaeth eang o repertoire, gan berfformio gweithiau gan Allegri, Tchaikovsky a Poulenc yn flaenorol, tra hefyd yn ymgorffori darnau mwy modern. Mae Côr y Siambr yn gyfle i fwynhau canu o safon uchel mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar. Rydym yn perfformio cyngherddau ar ddiwedd pob tymor a rhyngddynt mae'r rhain yn hoffi cymryd rhan mewn nosweithiau o amgylch Leeds yn ogystal â digwyddiadau eraill fel carolau Nadolig. Mae'r perfformiadau hyn i gyd yn arwain at brif ddigwyddiad y flwyddyn; taith Ewropeaidd! Yn flaenorol, mae'r côr wedi ymweld â dinasoedd gan gynnwys Copenhagen, Budapest ac eleni maent yn mynd ar daith i Krakow, Gwlad Pwyl.

 

Mae'r côr yn ymarfer nos Fawrth rhwng 7.30pm a 9.30pm ac fel rheol bydd ymarferion yn cael eu dilyn gan daith i Old Bar yn yr Undeb am gyfle i gymdeithasu â chyd-aelodau'r côr. Rydyn ni'n hoffi trefnu amrywiaeth o gymdeithasu trwy gydol y flwyddyn i gael cyfle i ddod i adnabod ein gilydd, mae'r rhain yn aml yn cynnwys nosweithiau caws a gwin, neu os ydych chi am barti, teithiau i noson clwb yr undeb ar ddydd Gwener!

 

Mae clyweliadau ar gyfer Côr Siambr 2019/20 bellach wedi cau. Diolch i bawb a glywodd a llongyfarchiadau i'r côr eleni!

 

Dydd Mawrth 7.30pm - 9.30pm

Neuadd Ymarfer, Ysgol Gerdd

luums.c.choir@gmail.com

IMG_4921
IMG_4918
IMG_4908
IMG_4920
IMG_4919
IMG_4911
IMG_4912
IMG_4910
IMG_4909
47174362_2266185126748575_53696315114714
46954903_2266182926748795_44734428838688
33077950_1982486675118423_76119236290679
33401818_1982485631785194_69595119979520
28377836_1890645237635901_65394621516823
23915754_1787237134643379_76437728658152
28468596_1890645350969223_57442702117705
23915867_1787236231310136_47667129379040

Jenny Podić

Rheolwr

Daw Jenny Podic yn wreiddiol o Torquay, Dyfnaint ac mae'n chwarae'r piano a'r ffidil ac wedi bod yn canu ers blynyddoedd lawer. Mae hi wedi bod yn canu mewn corau ers yn bump oed ac yn chwarae'r ffidil mewn cerddorfeydd ers pedair blynedd ar ddeg. Yn bymtheg oed chwaraeodd y marimba ym mand Cyngerdd Cenedlaethol ATC ac enillodd amryw o gystadlaethau band gorymdeithio Cenedlaethol.

 

Bellach yn fyfyriwr meddygol pedwaredd flwyddyn ym Mhrifysgol Leeds, mae Jenny yn mwynhau canu opera a chymryd rhan mewn cynyrchiadau cerddorol. Y llynedd oedd ei blwyddyn gyntaf yng Nghôr Siambr LUUMS, a oedd yn hynod werth chweil iddi. Roedd canu rhan Alto yn her newydd gyffrous ac mae hi'n edrych ymlaen yn fawr at reoli'r côr cyfeillgar a gweithgar hwn yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.

Chris Hughes

Arweinydd

Mae Christopher Hughes (20), sy’n wreiddiol o Nantwich, Sir Gaer, wedi chwarae’r piano byth ers ei fod yn 5 oed. Yn ystod ei addysg chweched dosbarth yn Ysgol Gerdd Chetham, astudiodd Chris y piano gyda Mr John Gough, gan gymryd yr Organ fel ail astudiaeth gyda Mr Christopher Stokes, Organydd Eglwys Gadeiriol Manceinion. Yn ystod yr amser hwn, dechreuodd hefyd ymddiddori mewn cerddoriaeth gorawl a dechreuodd ganu mewn corau yn gyntaf.

Bellach yn fyfyriwr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Leeds yn astudio Ffiseg, mae Chris yn parhau â'i addysg gerddorol yn bennaf yn Eglwys Gadeiriol Leeds RC fel Ysgolor Organau dan ddartelage David Pipe. Yn y flwyddyn gyntaf, canodd gyda Chôr Symffonig LUUMS (ac weithiau'n cyfeilio iddo). Y flwyddyn ganlynol, cafodd Chris y fraint o fynd gyda’r Côr Symffonig ymhellach, canu yng Nghôr y Siambr, chwarae yng Ngherddorfa Symffoni LUUMS, a hefyd arwain ar ran y Gymdeithas Opera i baratoi ar gyfer perfformio “The Pirates of Penzance” gan Gilbert a Sullivans.

Mae cynnal Côr y Siambr yn gam nesaf gwych yn nhaith Chris fel arweinydd, ac mae'n edrych ymlaen at arwain y côr gwych hwn yn y flwyddyn i ddod.

 

Rheolwr

 

bottom of page