top of page

ARCHWILIADAU

Helo, a diolch am ddangos diddordeb mewn clyweliad i ymuno â'n cymdeithas eleni. Mae'r holl fanylion ar sut i gael clyweliad, ble i fynd, a beth i gael clyweliad amdano isod, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â Bibi, ysgrifennydd y gymdeithas a all eich helpu chi

Yn luums.secretary@gmail.com !

ENSEMBLES

Mae 4 ensembwl clyweliad; Cerddorfa Symffoni, Cerddorfa Symffonig Gwynt, Cerddorfa Siambr, a Chôr Siambr. Mae'r gofynion ar gyfer pob un o'r ensembles hyn yr un peth.

 

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio allan sut y bydd offerynnau taro yn cael clyweliad, ac yn gobeithio dod o hyd i ateb gyda'r Ysgol Gerdd - efallai y bydd yn rhaid i offerynnau taro gael clyweliad yn hwyrach na phawb arall - ond fe ddown o hyd i ffordd deg. Byddwn yn eich diweddaru chi i gyd cyn gynted ag y bydd gennym ni ateb.

 

ENSEMBLES AR GYNNIG

STRINGS

Rydym yn cynnig 3 ensembwl gwahanol y gallwch fod yn rhan ohonynt:

 1. Cerddorfa Symffoni - ensemble clyweliad mawr https://www.luums.org/symphony-orchestra

 2. Cerddorfa Siambr - ensemble clyweliad llai https://www.luums.org/chamber-orchestra

 3. Sinfonia - ensemble mawr heb ei archwilio https://www.luums.org/sinfonia

 

WOODWIND

Rydym yn cynnig 5 ensembwl gwahanol y gallwch fod yn rhan ohonynt:

 1. Cerddorfa Gwynt Symffonig - ensemble clyweliad mawr https://www.luums.org/symphonic-wind-orchestra

 2. Band Cyngerdd - ensemble heb ei archwilio https://www.luums.org/concert-band

 3. Cerddorfa Symffoni - ensemble clyweliad mawr https://www.luums.org/symphony-orchestra

 4. Cerddorfa Siambr - ensemble clyweliad llai https://www.luums.org/chamber-orchestra

 5. Sinfonia - ensemble mawr heb ei archwilio ( https://www.luums.org/sinfonia

 

BRASS

Rydym yn cynnig 6 ensembwl gwahanol y gallwch fod yn rhan ohonynt:

 1. Cerddorfa Gwynt Symffonig - ensemble clyweliad mawr https://www.luums.org/symphonic-wind-orchestra

 2. Band Cyngerdd - ensemble mawr heb ei archwilio https://www.luums.org/concert-band

 3. Band Pres - ensemble llai heb ei archwilio https://www.luums.org/brass-band

 4. Cerddorfa Symffoni - ensemble clyweliad mawr https://www.luums.org/symphony-orchestra

 5. Cerddorfa Siambr - ensemble clyweliad llai https://www.luums.org/chamber-orchestra

 6. Sinfonia - ensemble mawr heb ei archwilio https://www.luums.org/sinfonia

 

PERCUSSION

Rydym yn cynnig 6 ensembwl gwahanol y gallwch fod yn rhan ohonynt:

 1. Cerddorfa Gwynt Symffonig - ensemble clyweliad mawr https://www.luums.org/symphonic-wind-orchestra

 2. Band Cyngerdd - ensemble mawr heb ei archwilio https://www.luums.org/concert-band

 3. Band Pres - ensemble llai heb ei archwilio https://www.luums.org/brass-band

 4. Cerddorfa Symffoni - ensemble clyweliad mawr https://www.luums.org/symphony-orchestra

 5. Cerddorfa Siambr - ensemble clyweliad llai https://www.luums.org/chamber-orchestra

 6. Sinfonia - ensemble mawr heb ei archwilio https://www.luums.org/sinfonia

 

SINGERS

Rydym yn cynnig 3 ensembwl gwahanol y gallwch fod yn rhan ohonynt:

 1. Côr y Siambr - ensemble clyweliad mawr https://www.luums.org/chamber-choir

 2. Côr Symffonig - ensemble mawr heb ei archwilio (gweithiau corawl mawr) https://www.luums.org/symphonic-choir

 3. Cytgan - ensemble mawr heb ei archwilio (cerddoriaeth boblogaidd) https://www.luums.org/chorus

 

CYFANSODDI

Rydym yn cynnig 1 ensemble y gallwch fod yn rhan ohono:

 1. Ensemble Cyfansoddwyr - grŵp bach o gyfansoddwyr yn cydweithredu ac yn trafod syniadau https://www.luums.org/composers-ensemble

Ble i ddod o hyd i ragor o wybodaeth
 

Tudalen Facebook LUUMS: chwiliwch 'Cymdeithas Gerdd Undeb Prifysgol Leeds (LUUMS)' i ymuno

Gwefan Undeb Leeds Leeds:

https://www.luu.org.uk/music-luums/  

 

 

LLE

Bydd clyweliadau yn cael eu cynnal trwy gyflwyno Fideo eleni.

 

Bydd gofyn i chi gyflwyno fideo o:

-2 darn cyferbyniol (ar eu pen eu hunain) (2 funud yr un)

- Deialog fer am eich profiad cerddorol ar eich offeryn

Dylai'r fideo fod yn 6 munud ar y mwyaf.

 

NI chaniateir defnyddio meicroffonau allanol, gan fod hon yn fantais annheg. Fodd bynnag, os nad oes gennych system recordio weithredol ar eich dyfais recordio ac angen defnyddio dyfais allanol yna mae'n rhaid i chi ofyn am ganiatâd arbennig gennym ni. Os nad oes gennych fodd o gwbl i recordio'ch hun, cysylltwch â luums.secret@@mail.com ac fe ddown o hyd i ateb creadigol.

SINGERS
We offer 3 different ensembles you can be part of:
 1. Chamber Choir - a small auditioned ensemble
         https://www.luums.org/chamber-choir
​   2.  Symphonic Choir - a large unauditioned ensemble
         https://www.luums.org/symphonic-choir
   3.  Chorus - a large unauditioned ensemble
         https://www.luums.org/chorus
 
COMPOSERS
We offer a large ensemble for composers to showcase their work and liaise with other composers.
 1. https://www.luums.org/composers-ensemble

 PERCUSSION

We offer 6 different ensembles you can be part of:

 1. Symphonic Wind Orchestra - a large auditioned ensemble https://www.luums.org/symphonic-wind-orchestra

 2. Concert Band - a large unauditioned ensemble https://www.luums.org/concert-band

 3. Brass Band - a smaller unauditioned ensemble  https://www.luums.org/brass-band

 4. Symphony Orchestra - a large auditioned ensemble https://www.luums.org/symphony-orchestra

 5. String Orchestra - a smaller auditioned ensemble https://www.luums.org/chamber-orchestra

 6. Sinfonia - a large unauditioned ensemble https://www.luums.org/sinfonia

Cwestiynau Cyffredin

 

C. A allaf glyweliad ar gyfer mwy nag un ensemble?

A. Gallwch chi! Yn syml, cofrestrwch ar gyfer un clyweliad fesul offeryn i bob ensemble - gallwch gael clyweliad am fwy nag un offeryn i bob ensemble hefyd os dymunwch.

 

C. Pryd ydw i'n talu fy ffi aelodaeth?

A. Bydd gennych fis i dalu'r hon ar-lein.

bottom of page