top of page

LUUMS CONCERT BAND

Band Cyngerdd yw un o'r ensemblau heb glyweliad yn LUUMS, gan berfformio amrywiaeth o genres yn amrywio o sgoriau ffilm i glasuron bandiau gwynt. Mae'r band wedi'i lunio o chwaraewyr pres, chwythbrennau ac offerynnau taro o bob gallu. Mae'r darnau a chwaraeir yn y Band Cyngerdd yn cynnwys cymysgedd o rannau felly mae cyfleoedd i bawb chwarae'n hyderus. Mae gan y Band Cyngerdd vibe hamddenol, sy'n arlwyo i'r rhai sydd eisiau chwarae am hwyl a gwneud ffrindiau newydd wrth barhau i berfformio cerddoriaeth o ansawdd uchel.

 

Mae Band Cyngerdd yn perfformio'n rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. Mae'r perfformiadau hyn yn cynnwys cyngherddau fel rhan o gyfres gyngherddau LUUMS ar draws y ddau dymor, rhywfaint yn bwsio adeg y Nadolig i gyd trwy Ganol Dinas Leeds ac arddangosfeydd yr ensemble, lle rydyn ni'n perfformio gyda'r holl ensemblau eraill heb glyweliad yn LUUMS.

 

Mae'r Band Cyngerdd yn falch o fod â chysylltiad mawr ag aelodaeth amrywiol ar draws pob disgyblaeth academaidd.

 

Ar ôl pob ymarfer, mae taith hamddenol i Old Bar, lle gall aelodau'r band gymdeithasu. Mae uchafbwyntiau cymdeithasol eraill y flwyddyn yn cynnwys barbeciw haf blynyddol, parti Nadolig Nadoligaidd a gweithgareddau fel Trampolinio a theithiau i Laser Quest. Rydym hefyd yn cymryd rhan mewn cymdeithasau LUUMS ehangach a gynhelir trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys pêl flynyddol a digwyddiadau cerddoriaeth fyw.

 

Mae ymarferion Band Cyngerdd bellach wedi cychwyn ond peidiwch â phoeni os ydych chi wedi colli'r cwpl cyntaf, dewch draw i chwarae!

 

Ymunwch â'n grŵp Facebook i gael mwy o wybodaeth.

 

Dydd Gwener 5pm - 7pm

Neuadd Ymarfer, Ysgol Gerdd

concertband.luums@gmail.com

23561512_1772768616090231_88047155951011
23622427_1772768629423563_86939756975830
33862401_1989074504459640_25665530989484
33834433_1989073371126420_65770779050738
33844742_1989072854459805_72218686664789
29512474_1918812948152463_48930023920190
33825678_1989073021126455_71327359446244
29594846_1918810174819407_43003189395074
23473039_1772768996090193_37289947417543

I ddarganfod pryd mae ein cyngerdd nesaf, cliciwch yma:

GWIRIWCH ALLAN EIN FIDEO ISOD!

284400244_317121317277463_3011257279713791611_n.jpg

Jacob Westwell

Rheolwr

Mae Jacob yn fyfyriwr pedwaredd flwyddyn Cyfrifiadureg o Gaerdydd yng Nghymru. Mae wedi bod yn chwarae cornet a thrwmped ers pan oedd yn 9 oed, ac wedi chwarae mewn nifer o fandiau pres a cherddorfeydd. Mae wedi bod yn aelod o Fand Pres a Band Cyngerdd LUUMS ers 3 blynedd bellach, gan reoli Band Cyngerdd y llynedd. Mae wrth ei fodd â phob munud ohoni, a dyna pam y penderfynodd ymgymryd â'r rôl hon, er mwyn sicrhau bod Band Cyngerdd yn cael blwyddyn hwyliog a chyffrous arall. Mae'n edrych ymlaen yn arbennig at drefnu rhai cymdeithasu newydd fel y gall y band newydd ddod i adnabod ei gilydd.

 

 

 

284617847_320476066921633_3734200492707417929_n.jpg

Tom Law

Rheolwr

Mae Tom yn fyfyriwr Cynradd Ôl-raddedig gyda myfyriwr addysg Mathemateg, yn hanu o sir leiaf y DU, Rutland. Dechreuodd allan ar Biano a gitâr ac mae bellach wedi trawsnewid i trombôn a thrombôn bas. Y llynedd, fe wywodd y ffon wen fach wrth y llyw Band Cyngerdd, ac mae wedi chwarae ym Mand Pres LUUMS am bob un o 3 blynedd ei radd israddedig. Eleni, mae Tom yn edrych ymlaen at barhau â'r gwaith gwych a wnaeth y Band Cyngerdd y llynedd, gan chwarae cymaint o Bass Trombones ag y gall a sipian peintiau o 2: 1 yn Old Bar gyda'i ffrindiau band.

 

302449158_863939644570155_5010685917307580823_n.png

Ethan Skirving

Arweinydd

Mae Ethan yn fyfyriwr Ffiseg 3edd flwyddyn o Teesside. Drymiwr / Offerynnau Taro yn bennaf, fe’i magwyd yn chwarae mewn Cerddorfeydd a Bandiau ledled y Gogledd-ddwyrain, gan gynnwys ensembles Ieuenctid Tees Valley. Hyd yn hyn yn Leeds mae Ethan wedi mwynhau bod yn aelod o Fand Cyngerdd a Band Pres, gan gynnwys bod yn arweinydd yr olaf yn ei ail flwyddyn. Mae'n edrych ymlaen at her gynnal newydd gyda'r Band Cyngerdd, ac mae'n gyffrous iawn am yr hyn a ddaw yn sgil y flwyddyn nesaf!

282248936_545634773830778_7317912609049863599_n.jpg

Alex Packer (she/her)

Manager

Alex is a second year politics, philosophy and economics student who’s first instrument was the guitar. She soon found her main instrument, the flute as she wanted to participate in orchestras and wind bands. At home in Buckinghamshire Alex played in Concert Band, Flute Choir and Youth Orchestra at the Chiltern Music Academy and enjoyed them all, going on tour to Vienna and the Isle of Wight!

 

Since coming to Leeds Alex has joined Concert Band and Sinfonia and is an huge advocate of encouraging people to just come along and give it a go, even if you feel you’ve gotten out of touch with your instrument. Alex cannot wait to get more stuck in at Concert Band as manager this year, give back to a group that’s brought her so much joy and maybe even have a go at a new instrument!

bottom of page