top of page

FRIENDS OF LUUMS

Hoffai LUUMS ddiolch i'n Ffrindiau a'n Noddwyr:

 

Noddwr Anrhydeddus LUUMS

Dave Jackson

 

Noddwyr Oes LUUMS

Joanne Welch a Michael Silverleaf

 

Noddwyr LUUMS

Catherine a Colin Richardson

Julie a Bill Cooper

 

Cyfeillion LUUMS

Kieran Cooper

Susannah a Simon Palmer

Cara a Johannes Wassenberg

Angela Yates

 

I bobl sydd â diddordeb mewn cefnogi ein cymdeithas, rydym yn hapus i gynnig ystod o fuddion mewn diolchgarwch. Mae pob ffrind yn derbyn tocynnau gostyngedig / canmoliaethus i’n cyfres gyngherddau trwy gydol y flwyddyn, ein cylchlythyr bob tymor i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am weithgareddau ein cymdeithas, a chrybwylliad arbennig ar ein gwefan. Yn dibynnu ar lefel eich cefnogaeth, rydym yn hapus i gynnig taliadau bonws pellach y manylir arnynt yn y ddolen ganlynol yma.

 

Os hoffech chi ddod yn Ffrind neu'n Noddwr, dilynwch y ddolen hon i Wefan Undeb y Brifysgol lle gallwch chi fewngofnodi fel gwestai a rhoi trwy'r tab Siop ar ein tudalen cymdeithas yn https://classic.luu.org.uk/ grwpiau / luums /.

 

I ddarganfod mwy am sut i ddod yn ffrind neu'n noddwr LUUMS, neu os oes gennych ddiddordeb mewn ein noddi yna cysylltwch â'n swyddog codi arian a noddi Lucy yn luums.fundraising@gmail.com .

 

 

BECOME A FRIEND OR PATRON

 

Friend of LUUMS (Bronze) - £10

Discounted tickets, free termly newsletter, and a special mention on both our website and in concert programmes.

 

Friend of LUUMS (Silver) - £25

Front row/reserved seating at concerts, discounted tickets, free termly newsletter, and a special mention on both our website and in concert programmes.

 

Friend of LUUMS (Gold) - £50

Free concert programmes, free entry to each concert raffle draw, front row/reserved seating at concerts, discounted tickets, free termly newsletter, and a special mention on both our website and in concert programmes.

Patron of LUUMS - £100

Free entry to all LUUMS concerts for the year, free concert programmes, free entry to each concert raffle draw, front row/reserved seating at concerts, free termly newsletter, and a special mention on both our website and in concert programmes.

 

Lifetime Patron of LUUMS - £200

Free entry to all LUUMS concerts, free concert programmes, free entry to each concert raffle draw, front row/reserved seating at concerts, free termly newsletter, and a special mention on both our website and in concert programmes. 

LPQJG3HA.png
bottom of page