top of page

AM LUUMS

Mae Cymdeithas Gerdd Undeb Prifysgol Leeds, y cyfeirir ati'n fwy cyffredin fel LUUMS, yn un o'r cymdeithasau mwyaf yn Undeb Prifysgol Leeds. Mae gennym hanes sy'n ymestyn yn ôl dros 80 mlynedd, a rhywbeth i'w gynnig i chi waeth beth fo'ch pwnc astudio, gallu cerddorol neu chwaeth.

 

Mae yna ddeg ensembwl i chi fod yn rhan ohonynt, ensembles agored a rhai clyweliad, ar gyfer unrhyw offeryn neu allu. Mae LUUMS wedi ymrwymo i roi cyfle i'r cerddorion yn Leeds ddangos eu talent trwy sicrhau bod pob ensemble yn perfformio o leiaf 3 chyngerdd y flwyddyn. Yn ogystal â chyngherddau unigol ar gyfer pob ensemble mewn lleoliadau fel Neuadd Gyngerdd Canmlwyddiant Clothworkers a Neuadd Fawr Prifysgol Leeds, rydym hefyd yn cynnal dau gyngerdd arddangos ar gyfer yr ensemblau clyweliad ac agored. Mae'r rhain yn cael eu cynnal yn rhai o leoliadau cyngerdd gorau Leeds ac maen nhw'n gyfle gwych i bawb sy'n cymryd rhan.

 

Mae gennym hefyd ddigwyddiadau Nodwedd Dydd Gwener rheolaidd, a gynhelir yng nghyntedd yr Ysgol Gerdd, sy'n blatfform cyffrous sy'n rhoi cyfle i unrhyw un berfformio mewn amgylchedd hamddenol, croesawgar.

Ochr yn ochr â'r amrywiaeth eang o gyfleoedd cerddorol a gynigiwn, mae gan LUUMS galendr cymdeithasol cyffrous hefyd. Yn nodweddiadol mae ymarferion yn cael eu dilyn gan daith i Old Bar, ac mae'r flwyddyn yn llawn dop o gymdeithasu i bawb gymryd rhan ynddo. Mae'r rhain yn cynnwys cymdeithasu mawr yn yr undeb gyda cherddoriaeth fyw a DJs, Otley Runs, Diwrnod Chwaraeon gyda Band Mawr y Brifysgol a , uchafbwynt y calendr cymdeithasol, y Ddawns LUUMS.

 

Mae gennym ni bwyllgor brwd iawn sydd i gyd yn rasio i roi popeth i LUUMS eleni. Maen nhw i gyd wedi bod wrth eu bodd yn rhan o LUUMS felly maen nhw wedi ymrwymo i sicrhau eich bod chi'n cael y gorau o'ch amser fel aelod LUUMS! Os oes gennych chi ragor o gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ddod i'n gweld yn ystod Wythnos y Glas!

 

 

Gallwch ddod o hyd i'n cyfansoddiad yma ac asesiad risg 2019/20 yma .

bottom of page